FLEKSIBEL HR PARTNER

Fleksibel HR Partner

At skabe en tryg og forudsigelig hverdag for ledere og medarbejder, kræver et stærkt fundament for virksomhedens måde at håndtere de personalerelaterede opgaver. Når der er styr på virksomhedens personalepolitikker, processerne og administrationen omkring medarbejderne, giver det overskud i hverdagen og mulighed for at koncentrere sig om opgaverne og jeres fælles målsætning.

HR og Kompetenceudvikling er din fleksible HR Partner, som varetager alle de opgaver, en personaleafdeling normalt ville løse (lønudbetaling dog undtaget). Omkostningerne til HR reduceres, mens den høje standard bevares, så dine medarbejdere kan fokusere på kerneforretningen og ikke bekymre sig unødigt om det grundlag, der skaber jeres arbejdsplads.

Ethvert samarbejde starter med, at jeg sætter mig grundigt ind i virksomhedens vision, mission, strategi, kultur, eksisterende personalepolitikker og -processer, arbejdsmetoder, produkter, kundesegment og andet, der har betydning for virksomhedens fundament. Dette for at kunne yde den mest målrettede og strategiske indsats på personaleområdet.

Da behovet for HR support kan variere meget fra én virksomhed til en anden, udarbejder vi sammen en kontrakt som beskriver de specifikke opgaver samt en tidshorisont og målsætning for indsatsen.

‘Fleksibel HR Partner’ kan kombineres med HR og Kompetenceudviklings øvrige ydelser.

Eksempler på opgaver

 • Udarbejde personalepolitikker, procedurer på HR området, CSR politik, personalehåndbog, HR strategi, forretningsgange m.v.
 • MUS / GRUS / LUS: Fremgangsmåde, skemaer, samtaler, opfølgning
 • Efteruddannelsesplanlægning
 • Ledelsessparring
 • Ledelses- og medarbejderudvikling
 • Personalejuridisk sparring, herunder ansættelseskontrakter, afskedigelser og øvrige aftaler
 • Rekruttering: Jobprofil, stillingsopslag, behandling af ansøgninger, administration, samtale, votering og ansættelse
 • Funktions- og arbejdsbeskrivelser
 • APV
 • Arbejdsmiljø
 • Målrettet arbejde med implementering af tiltag, der styrker forretningen