Privatlivspolitik

Ansvarlig

Webstedsadresse: www.hrkompetence.dk
Kontaktperson: Diana Plahter
E-mail: kontakt@hrkompetence.dk
Telefon nr.: 20 96 34 07

Privatlivspolitik – HR og Kompetenceudvikling

HR og Kompetenceudvikling (herunder kaldet virksomheden) benytter og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Personlige oplysninger forstås i denne privatlivspolitik som personhenførbare oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Dette kan blandt andet være fornavn, efternavn, adresse, e-mail, telefonnummer eller tilsvarende. Oplysningerne kan både være relateret til private enkeltpersoner eller kontaktpersoner i professionelt regi.

Virksomheden respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige- og virksomhedsrelaterede oplysninger og er opmærksom på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de oplysninger, der modtages og registreres.

Formål med indsamling, opbevaring og behandling af data

Virksomhedens primære formål er at forestå personlige udviklingssamtaler, coaching, personprofilanalyser samt virksomhedsrettede forløb med henblik på personlig udvikling og udvikling af professionelle og organisationer. Virksomheden indsamler, opbevarer og behandler personoplysninger, som benyttes med det formål at kunne varetage virksomhedens overordnede forretningsgrundlag, samt for at kunne tilpasse og målrette markedsføringsaktiviteter, herunder udsendelse af nyhedsbreve og opslag på de sociale medier.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for indsamling, anvendelse, overdragelse og lagring af oplysningerne i henhold til ovenstående formål, beror på samtykkeerklæringer og individuelle kontraktlige forhold og fortages i overensstemmelse med til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder principperne for behandling af personoplysninger samt markedsføringsloven.

Virksomheden hverken deler eller benytter personoplysninger til andet end de angivne formål.

Tavshedspligt

Virksomhedens forretningsgrundlag beror på tryghed og troværdighed mellem virksomheden og virksomhedens klienter og samarbejdspartnere. Tavshedspligten er altafgørende for at skabe tillidsfulde relationer til klienter, kunder og samarbejdspartnere. Virksomheden respekterer den enkeltes ret til fortrolighed, ved at iagttage fuldstændig tavshed om viden og erfaringer, der vedrører det enkelte menneske og organisation.

Virksomheden publicerer lejlighedsvis artikler indeholdende cases og erfaringer fra praksis. Alle identiteter er tilsløret og ingen klienter vil på noget tidspunkt blive fremstillet på en måde, så tredjepart kan identificere hverken privatpersoner eller virksomheder.

Hvilke oplysninger indsamles og hvordan?

Under henvisning til formålet med indsamling af personhenførbare oplysninger, indsamler virksomheden nedenstående oplysninger. Der indsamles kun den information, der er nødvendig for at kunne varetage virksomhedens overordnede forretningsgrundlag samt de beskrevne formål.

Oplysningerne indsamles direkte fra de vedrørte personer/virksomheder.

• For- og efternavn
• Telefonnummer
• E-mail adresse
• Faktureringsoplysninger

På forlangende kan du få oplyst hvilke oplysninger vi har registreret om dig eller den virksomhed du repræsenterer.

Virksomheden benytter en række analyseværktøjer, blandt andet for at måle brugernes onlineaktiviteter og interesseområder. Disse værktøjer registrerer ikke personhenførbare oplysninger og er alene underlagt cookiebekendtgørelsens regler.

Ajourføring, berigtigelse og sletning

Det påhviler til enhver tid klienten at holde virksomheden ajour med korrekte og fyldestgørende oplysninger.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger virksomheden opbevarer om dig er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget eller slettet. Vedrører oplysningerne den virksomhed, som du repræsenterer, forbeholder vi os ret til at kontakte din virksomhed med henblik på at få bekræftet ændringen.

Du har til enhver tid ret til at få slettet dine personhenførbare oplysninger fra vores register. Vedrører oplysningerne den virksomhed, som du repræsenterer, forbeholder vi os ret til at kontakte din virksomhed med henblik på en bekræftelse.

Virksomheden har pligt til at svare på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter din henvendelse.

Hvem videregiver vi oplysninger til?

Virksomheden deler på intet tidspunkt hverken personhenførbare eller fortrolige oplysninger med mindre det specifikt fremgår af samarbejdsaftalen.

Virksomheden kan blive pålagt at videregive oplysninger til tredjepart, hvor loven kræver det.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Virksomheden har truffet fysiske og tekniske foranstaltninger der beskytter dine oplysninger mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
I tilfælde af utilsigtet brud på virksomhedens sikkerhedssystemer, bliver alle involverede parter informeret direkte.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Virksomheden opbevarer kun dine personhenførbare oplysninger, så længe der foreligger et sagligt formål hermed. Dine oplysninger slettes senest 1 år fra og med sidst afholdte samtale/møde/workshop.

Hvis du som kontaktperson repræsenterer en virksomhed, og du ikke længere ønsker at være registreret som repræsentant for denne, beder vi dig sende en mail til os med oplysninger om den nye kontaktperson. Vi forbeholder os ret til at kontakte din virksomhed med henblik på at få bekræftet ændringen.

Data-portabilitet

Du har ret til at modtage en oversigt over de personhenførbare data, virksomheden har registreret om dig.
Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af de oplysninger og data, der vedrører dig. Klage indgives til Datatilsynet, som vil oplyse dig om det videre klageforløb.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til ovenstående privatlivspolitik eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte HR og Kompetenceudvikling
Telefon: 20 96 34 07
E-mail: kontakt@hrkompetence.dk

Post adresseres til: HR og Kompetenceudvikling v. Diana Plahter – Højdevej 54 – 2670 Greve