Personprofilanalyse

Personprofilanalyse

Et ordsprog siger, at man skal behandle andre, som man selv vil behandles. Men alligevel har vi alle oplevet, hvordan konflikter opstår, fordi vi som personer møder verden forskelligt.

Med en personprofilanalyse kan vi systematisk afdække personlige egenskaber, styrker og præferencer. Du bliver klogere på sig selv – som individ og i en organisatorisk sammenhæng – og får indsigt i, hvordan du opfattes af andre. Et særdeles brugbart værktøj til at synliggøre de styrker og udfordringer, du møder i hverdagen.

Det kunne være:

  • Hvordan forbedres kommunikationen med chefen, lederen eller kollegaen?
  • Hvorfor giver nogle opgaver energi, mens andre ikke gør?
  • Hvilke udviklingsområder er til stede, og hvilke styrker?
  • Hvordan kan man hjælpe andre til at styrke deres engagement?
  • Hvordan kan man bedst muligt hjælpe sig selv og andre gennem forandringsprocesser?
  • Hvordan bliver samarbejdet styrket og hvordan skabes der optimale personlige og professionelle relationer?

Insights Discovery

Testen ’Insights Discovery’ er kendt over det meste af verden og benyttes af både store og små virksomheder.

På baggrund af en række nøje udvalgte spørgsmål udarbejder vi en personprofilrapport, som følges op af en personlig samtale. I samtalen bliver du præsenteret for profilværktøjet og vi sætter fokus på de områder, som er vigtige for dig. Du bliver ikke bare bevidst om dine egne styrker, præferencer og udviklingspotentialer, du bliver også i stand til at kunne identificere andre persontyper, hvilket åbner dine muligheder for eksempelvis at 

  • Kommunikere effektivt til forskellige modtagergrupper. 
  • Sammensætte stærke teams som supplerer hinanden.
  • Være en hensynsfuld leder, der imødekommer sine medarbejdere uden at tabe fokus på målet.

 Personprofilanalysen kan kombineres med opfølgnings- og coachingsamtaler.

Rigtig mange virksomheder har stor glæde af at arbejde teambaseret med analyseværktøjet. Se mere under workshop.

Læs mere om profilværktøjerne på Insights hjemmeside