PRISER

Coaching

1½ times personlig samtale (coaching, vejledning, rådgivning)
 1.200 kr.
Opfølgningssamtaler (coaching, vejledning, rådgivning)
 1.000 kr.
Teamcoaching v. 2 eller flere personer (maks. 5) af 1½ times varighed 
 1.500 kr. 

Personprofilanalyse

Individuel personprofil – I prisen er indeholdt personprofilrapport (udleveres) samt 1½ times personlig tilbagemelding 
3.000 kr. 

Tilkøb

 Ledelsesprofil
   500 kr. 
 Salgsprofil
   500 kr. 
 Ledelses- og Salgsprofil 
   800 kr.

Teamudvikling m. personprofilanalyse og workshops

 Personprofilanalyse i forbindelse med teamudvikling – Profil udleveres 
 1.850 kr. 

Tilkøb

 Ledelsesprofil
   500 kr. 
 Salgsprofil
   500 kr. 
 Ledelses- og Salgsprofil 
   800 kr.
 Konsulentbidrag pr. time – Herunder forberedelsestid samt facilitering af workshop* 
 1.500 kr. 
 Fleksibel HR Partner, konsulentbidrag pr. time*
   800 kr. 

* Timetal samt øvrige omstændigheder aftales særskilt i forbindelse med hver opgave.

Alle priser er opgivet ekskl. moms.

Ovenstående prissatser reguleres uden forudgående varsel hvert år pr. den 1. januar på grundlag af forholdet mellem indeværende og forudgåendes års nettoprisindeks, markedspriser eller de faktiske omkostninger.