Procesfacilitering

Procesfacilitering

At arbejde med processer, eksempelvis implementeringsprocesser, kan både være en både spændende og svær opgave, som kræver erfaring og kreativitet.

Det største udbytte får I ved at invitere en udeforstående konsulent ind i samarbejdet, som kan holde sig ude af forforståelser, relationer og gamle narrativer. Og som kan bidrage med nye vinkler og kreative løsninger i processen.

Forinden opstart afklarer vi sammen formålet med processen og det udbytte I ønsker. I modtager og godkender en skræddersyet køreplan, inden vi starter processen med teamet.

Det kunne være i forbindelse med:

  • Strategiimplementering
  • Vision, mission, værdier og kultur
  • Styrke samarbejdet
  • Nytænkning i opgaveløsning eller målsætning
  • Se desuden forslag nedenfor

Teamudvikling med personprofilanalyse

Hvilke typer af opgaver motiveres teammedlemmerne af at løse? Hvordan kommunikerer teamet bedst med og til hinanden? Hvilke styrker har vi som team og hvilke præferencer ”mangler”?

På workshoppen tager vi udgangspunkt i jeres individuelle personprofilanalyser. Vi sætter fokus på netop jeres team og undersøger, hvordan I kan ’spille hinanden gode’ i hverdagen.

Deltagerne udfylder hver en personprofilanalyse forinden kurset. På selve dagen modtager teamet en grundig introduktion til profilværktøjet, alle modtager en individuel profilanalyserapport og vi arbejder målrettet med netop de områder, der optager jeres team – eksempelvis at forbedre kommunikationen, højne motivation og arbejdsglæde, holde mere effektive kundesamtaler osv. Mulighederne er mange.

Alle workshops planlægges individuelt med udgangspunkt i netop jeres team.

Arbejdsglæde

Formålet med workshoppen er at gøre medarbejderne til fanebærer for arbejdsglæden på jeres arbejdsplads.

Arbejdsglæde er ikke noget, der kommer af sig selv, ej heller findes der en opskrift. På workshoppen undersøger vi forskellige indgangsvinkler til arbejdsglæden. Deltagerne bliver bevidst om, hvad der medvirker til arbejdsglæde for den enkelte og præsenterer derefter refleksionerne over for teamet.

Vi afsøger hvad der medvirker til arbejdsglæde på jeres arbejdsplads, laver forpligtende aftaler og afliver ’brokkekulturen’.

En introduktion til coaching

På workshoppen bliver deltagerne introduceret til coaching som professionel samtaleform.

Vi arbejder med øvelser som synliggør, hvordan den coachende tilgang adskiller sig fra den “almindelige” samtale, og deltagerne bliver bevidst om egne styrker og udfordringer som samtalepartner. Deltagerne præsenteres for de grundlæggende spørgerteknikker og får mulighed for at arbejde med simple, men yderst effektive, coachingmodeller.

Efter workshoppen vil deltageren være bevidst om sin egen rolle som professionel samtalepartner og være i stand til at holde mere professionelle medarbejdersamtaler.

Styrk kulturen og samarbejdet i teamet

På workshoppen samarbejder teamet om at lave forpligtende aftaler der styrker kulturen. 

Igennem refleksions- og samarbejdsøvelser guides teamet til at tale om alt det usagte og synliggøre indbydes gruppedynamikker med henblik på at styrke tilliden og samarbejdet i gruppen.

Formålet er at udarbejde et teammanifest med fokus på den professionelle samarbejdsrelation, som teammedlemmerne kan genkende sig selv i og kan forpligte sig til.

At tale åbent og ærligt sammen om den måde, teamet ønsker at være sammen om kerneopgaven på, styrker sammenhængskraften og tilliden i gruppen.